Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Musikföretag avbokade uppdrag med homosexuell kund

Händelse enligt anmälan

En man hade beställt en musiktjänst av ett företag i Västsverige som erbjuder musiktjänster där kunder kan skriva och spela in musik tillsammans med företagets ägare. När företagets ägare fick klart för sig att kunden var homosexuell avbokades tjänsten.

11 november 2021: DO stämmer

DO stämmer musikföretaget för direkt diskriminering. DO begär att musikföretaget ska betala 25 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

17 december 2021: Dom i Varbergs tingsrätt

I sin dom konstaterar tingsrätten att det var diskriminering som har samband med sexuell läggning, när musikföretaget i Varberg avbokade tjänsten.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 januari 2022