Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Miss i banksystem hindrade 100-åring från att betala räkningar

DO har granskat om en bank överträdde diskrimineringsförbudet när de begränsade tillgängliga betalsätt för kunder över 100 år.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi fick genom en anmälan information om att en bank hade diskriminerat en kvinna på grund av hennes ålder. Kvinnan betalade fakturor genom banken men efter hennes 100-årsdag så var detta inte längre möjligt.

När kvinnans anhöriga vände sig till banken fick de besked om att kvinnan inte längre kunde betala fakturor genom banken på grund av hennes ålder. Problemet var att bankens system inte kunde särskilja om personer är födda på 1900-talet eller 2000-talet. De kunde därför inte avgöra om en person var 1 eller 101 år. Det medförde att de inte kunde göra den obligatoriska kreditkontrollen.

DO:s beslut

Direkt diskriminering

Vi bedömde att banken hade missgynnat kvinnan och att missgynnandet hade samband med hennes ålder. Vi menar därför att bankens har utsatt kvinnan för direkt diskriminering.

Undantaget från förbudet mot åldersdiskriminering

Särbehandling på grund av ålder kan i vissa specifika fall vara tillåtet. För att särbehandling på grund av ålder ska vara tillåten krävs att särbehandlingen har ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Banken förklarade att begräsningarna i deras system berodde på en spärr som skulle hindra kreditköp för personer under 18 år. Vi menar att det är ett berättigat syfte att vilja förhindra att personer under 18 år handlar på kredit. Men vi menar samtidigt att den åtgärd som banken hade vidtagit för att uppnå syftet har varit för långtgående när den också uteslöt personer över 100 år. Åtgärden var därför inte förenlig med diskrimineringslagen eftersom den varken varit lämplig eller nödvändig för att uppnå syftet.

Det är därför vår bedömning att undantagsregeln inte har varit tillämplig. Beslutet att begränsa de tillgängliga betalsätten för kunder över 100 år innebar en överträdelse av förbudet mot diskriminering som har samband med ålder.

Under DO:s utredning framkom att banken hade löst den bakomliggande tekniska begränsningen. Banken har nu säkerställt att systemet kan hantera köp från personer som är över 100 år. Kunder som är över 100 år behandlas numer på samma sätt som kunder som är under 100 år.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 februari 2022