Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kvinna fick inte resa med assistanshund på flyg

Händelsen enligt anmälan

En kvinna har till följd av en funktionsnedsättning en assistanshund. Hon uppmanades i samband med att hon skulle boka en flygresa att kontakta företagets kundtjänst för att boka in hunden. Men beskedet från kundtjänsten var att hunden inte fick tas med i kabinen. Mot bakgrund av beskedet tvingades kvinnan avboka resan och boka om med annat bolag till en högre kostnad. Kvinnan anmälde händelsen till DO och då valde bolaget att kompensera kvinnan med ett presentkort och förklarade att nekandet hade varit ett misstag.

Men när kvinnan skulle använda presentkortet, och på nytt boka en resa kunde hon återigen inte ta med sig sin assistanshund och kvinnan tvingades på nytt att avboka resan.

DO:s bedömning

DO bedömer att kvinnan har missgynnats och att det därför har varit fråga om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. De två händelserna visar att flygbolaget inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet i och med att personalen inte har haft tillräcklig kunskap om vilka hundar som klassificeras som assistanshundar. 

Enligt en EU-förordning ska en erkänd assistanshund beredas plats på flyget under förutsättning att lufttrafikföretaget, dess agent eller researrangören har underrättats om det.

20 mars 2023: DO begär diskrimineringsersättning

DO begär att flygbolaget ska betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

4 april 2023: Flygbolaget betalar ersättning

Flygbolaget betalar den begärda ersättningen till kvinnan. Därför avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 april 2023