Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Krog avrådde personer som använder rullstol att boka bord

DO har granskat om en restaurang har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning i samband med anordnande av ett musikframträdande.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick uppgifter från en person (uppgiftslämnaren) om upplevd diskriminering som har samband med funktionsnedsättning vid kontakt med krogen.

Ärendet rör ett tillfälle då en grupp personer från ett gruppboende ville besöka ett musikevenemang på en krog i området. När personalen ringde för att boka bord fick de först ett positivt besked, men när gruppboendets namn nämndes bad restaurangägaren om att få återkomma och meddelade senare att krogen inte kunde ta emot gruppen.

Restaurangägaren har till DO hänvisat till att det var logistiska problem som brandsäkerhet, svårighet att komma fram till toaletten och personalens säkerhet och arbetsmiljö som låg bakom det besked hon lämnat till sällskapet. Hon har också uppgett att det inte i sig fanns några begränsningar för krogen att ta emot personer med hjälpmedel i lokalen.

DO:s beslut: restaurangen har överträtt diskrimineringsförbudet

DO bedömer att restaurangen har överträtt förbudet mot diskriminering som gäller vid anordnande av allmän sammankomst.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 december 2021