Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kränkande lapp i matbutik

DO har utrett om en matbutik har överträtt eller riskerat att överträda förbudet mot diskriminering i diskrimineringslagen, genom att sätta upp en lapp på dörren till butiken.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering i en matbutik. Anmälaren nekades köpa cigaretter i butiken. Ett tumult utbröt vilket ledde till anmälaren och butiksbiträdet polisanmälde varandra för misshandel. På eftermiddagen samma dag stängdes butiken och en lapp sattes upp på dörren med texten "Stängt på grund av våld mot personalen av BLATTAR".

Matbutiken uppger i sitt yttrande att lappen på dörren sattes upp av någon i affekt efter en misshandel. När det kom till butiksägarens kännedom beordrades en ny utskrift och lappen byttes omedelbart ut.

DO:s beslut

DO konstaterar att språkbruket som använts på lappen kan uppfattas kränkande på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet och menar att det måste stått klart för den butiksföreträdare som satte upp lappen. Det är oklart hur och när anmälaren fått kännedom om lappen men DO bedömer att den under alla omständigheter medfört en risk för trakasserier av anmälaren.

DO förutsätter att matbutiken beaktar detta i sin fortsatta verksamhet och vidtar åtgärder för att motverka risk för diskriminering i verksamheten. Med hänsyn till oklarheterna i ärendet och att det pågår en brottmålsprocess mot anmälaren är det inte aktuellt för DO att som part företräda honom i ett mål om diskrimineringsersättning. DO avslutar härmed ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juni 2021
Till toppen