Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Körskola nekade man körlektion

Händelsen genom anmälan

En ukrainsk man hade bokat en körlektion på en trafikskola. När han kom dit började körskolläraren tala ryska med honom. Mannen förklarade att han ville genomföra lektionen på svenska eller engelska, men nekades detta.

DO:s bedömning

Genom att körskolläraren ställde krav på att lektionen skulle genomföras på ryska har mannen behandlats sämre än andra svensktalande körskoleelever.

DO menar att skälet till kravet på att tala ryska var mannens etniska tillhörighet. Därmed har det varit fråga om diskriminering.

15 november 2023: DO begär ersättning

DO begär att trafikskolan betalar 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

6 december 2023: Stämning

Körskolläraren på trafikskolan har nekat mannen, som bott femton år i Sverige, att genomföra en bokad körlektion på svenska och i stället försökt få honom att prata ryska. Genom detta har mannen utsatts för kränkande behandling och diskriminering. DO stämmer nu trafikskolan.

15 maj 2024: Förlikning

Trafikskolan och DO har nått en förlikning och DO avslutar därmed ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2024