Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Klinik nekade transkvinna konsultation

DO har granskat om en klinik för plastikkirurgi har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med kön och könsöverskridande identitet eller uttryck i kontakterna med en patient.

Därför inledde DO en tillsyn

En person har uppgett till DO att hon har blivit utsatt för diskriminering som har samband med sexuell läggning, kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck i kontakt med en klinik som utför bröstoperationer.

Hon såg i en annons att kliniken erbjöd bröstoperationer till förmånliga priser och att de kunde byta ut gamla implantat. När hon kontaktade kliniken för att boka en tid berättade hon att hon är transkvinna och behövde byta ut sina gamla implantat. Hon fick besked från kliniken det inte var något problem och dagen därpå fyllde hon i en hälsodeklaration som lämnades utan anmärkning och det förelåg inga hinder för en operation. Därefter bokades en tid för konsultation in i slutet av sommaren 2018.

Ett par dagar efter att hon gjort hälsodeklarationen ringde kliniken upp henne och sa att deras kirurger kommit fram till att de inte ville genomföra operationen eftersom de saknade kunskap för att byta ut hennes implantat. Kliniken utför byte av implantat på personer som fötts som kvinnor men ville inte utföra ett byte på henne som var transkvinna.

Kliniken har framfört att det oftast finns vissa skillnader i förutsättningarna för att operera bröst på kvinnor och män och att de individuella förutsättningarna för en operation kan variera. DO bedömer mot denna bakgrund att det krävs en individuell bedömning för att avgöra om det finns förutsättningar för att genomföra en operation oavsett om det rör sig om en person som har fötts som man eller kvinna. Någon sådan bedömning har inte gjorts i det här fallet.

DO:s beslut

DO bedömer att det finns ett berättigat syfte att neka vissa personer att genomgå bröstoperationer. Kliniken har hänvisat till etiska och medicinska skäl att neka personer som är födda som män att genomgå bröstoperationer, bland annat utifrån de olika anatomiska förutsättningarna mellan kvinnor och män.

Däremot bedömer DO, mot bakgrund av de uppgifter kliniken har lämnat om att alla människor har olika förutsättningar för operation, att kliniken genom att kvinnan konsultation inte har använt nödvändiga och lämpliga åtgärder för att uppnå syftet.

Sammanfattningsvis bedömer DO att kliniken genom att neka kvinnan konsultation har överträtt diskrimineringsförbudet på ett sätt som har samband med kön och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022