Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Internetbank nekade kunder mobilt BankID

Diskrimineringsombudsmannen bedömer att det inte var fråga om diskriminering när ICA-banken nekade kunder utan svenskt pass eller nationellt id-kort att ansöka om mobilt BankID.

Därför inledde DO en tillsyn

Två personer anmälde till DO att de på grund av att ICA-banken infört nya krav i januari 2022 inte längre har möjlighet att ansöka om mobilt BankID, eftersom de inte är svenska medborgare.

ICA-bankens krav innebär att en kund ska kunna identifiera sig med antingen ett aktivt mobilt BankID eller ett svenskt pass eller svenskt nationellt id-kort utfärdat av Polismyndigheten och en mobil enhet med NFC-läsare för att läsa av id-handlingens chip. För i vart fall en av de två personer som DO:s tillsyn har rört, har de nya kraven inneburit att personen inte har kunnat ansöka om förnyat mobilt BankID hos ICA-banken.

DO:s beslut

DO har efter utredning bedömt att ICA-bankens villkor inte innebär en överträdelse av förbuden mot direkt eller indirekt diskriminering. DO konstaterar att ICA-bankens villkor om krav på vissa id-handlingar i praktiken kan komma att särskilt missgynna personer med annat nationellt eller etniskt ursprung än svenskt, men att det är ett berättigat syfte att ha högt ställda krav på säkerhet för att leva upp till myndighetskrav och skydda kunderna. DO anser också att åtgärden i sig är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 december 2023