Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hotellgäst blev avvisad när hon skulle äta frukost på morgonen

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan bodde på ett hotell i Stockholm natten mellan den 24 och 25 mars i 2014. På morgonen den 25 mars skulle regeringens vitbok över diskriminering och övergrepp mot romer presenteras och kvinnan var inbjuden av regeringen för att tala vid ceremonin. När hon på morgonen gick in i hotellets frukostmatsal för att äta frukost kom en kvinna ur personalen efter henne och frågade vad hon hade för ärende i restaurangen. Efter en kortare ordväxling anvisades hon till lobbyn för att dricka kaffe där i stället.

DO:s bedömning

DO utredde händelsen och ansåg att kvinnan hade särbehandlats och att detta hade samband med hennes etniska tillhörighet. DO beslöt med anledning av det att stämma hotellet.

16 december 2014: DO stämmer

DO stämde hotellet för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

2 oktober 2015: Förlikning

DO träffade en förlikning med bolaget. Överenskommelsen innebar att bolaget skulle göra en donation på 100 000 kr till Sveriges Internationella Roma Filmfestival.

Hotellet skulle dessutom, utöver den utbildning som bolaget redan hade genomfört om likabehandling, ge personalen särskild utbildning med fokus på den romska folkgruppen.

I och med förlikningen avslutades ärendet hos DO. Överenskommelsen innebar inte att bolaget medgav diskriminering.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022