Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringsbolag nekade sjukförsäkring till barn med hörselnedsättning

Händelsen enligt anmälan

Våren 2007 ansökte mamman om att få teckna sjuk- och olycksfallsförsäkringen "Trygga barn" för sin då fyra månader gamla son hos ett försäkringsbolag. I ansökan förklarade mamman att sonen har en hörselnedsättning. Försäkringsbolaget svarade att bolaget inte kunde bevilja henne försäkringens sjukförsäkringsdel.

Som skäl angav försäkringsbolaget att de ville ha en längre observationstid på grund av pojkens hörselnedsättning. Bolaget förklarade också att de kunde göra en ny bedömning efter genomförd 18-månaderskontroll.

DO stämde bolaget för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

22 december 2009: Stämning

DO stämmer bolaget för diskriminering av en pojke med hörselnedsättning. DO yrkar på 100 000 kr i skadestånd.

8 mars 2011: Tingsrättsdom

Stockholms tingsrätt beslutade att det inte var diskriminering när försäkringsbolaget nekade en liten pojke att teckna en sjukförsäkring för att han hade en hörselnedsättning.

Diskriminering förutsätter att en person blivit sämre behandlad än vad en annan person skulle ha blivit i en jämförbar situation. Tingsrätten jämför bolagets behandling av pojken med hur andra barn med liknande hörselnedsättning skulle ha blivit behandlade och kommer fram till att han inte har blivit sämre behandlad. Tingsrätten menar att pojken därmed inte blivit diskriminerad.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022