Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringsbolag nekade kvinna försäkring baserat på alltför schablonmässig prövning

Händelsen enligt anmälan

När en kvinna ansökte om försäkringen lämnade hon samtidigt in en hälsodeklaration till försäkringsbolaget. Där angav hon bland annat att hon har diagnosen Tourettes syndrom. Med hälsodeklarationen som grund beslutade försäkringsbolaget att inte bevilja kvinnan försäkringen.

DO:s bedömning

DO ansåg efter utredning av anmälan visar att försäkringsbolaget har diskriminerat kvinnan som har samband med funktionsnedsättning genom att göra en alltför schablonmässig prövning av hennes ansökan. Försäkringsbolaget har inte inhämtat den ytterligare information om kvinnans situation som skulle krävas för att göra en ordentlig riskbedömning.

24 februari 2014: Förlikning

Försäkringsbolaget medgav att de har diskriminerat kvinnan som ansökte om en försäkring och att diskrimineringen har samband med funktionsnedsättning. Parterna har därmed valt att ingå en förlikning. Förlikningen innebar att bolaget betalade 75 000 kronor i ersättning.

I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutade ärendet.

Fakta

DO och den tidigare myndigheten Handikappombudsmannen har under många år arbetat för att minska diskrimineringen av personer med funktionsnedsättningar i försäkringssammanhang och har drivit flera ärenden till domstol.

I oktober 2013 dömde Svea hovrätt ett försäkringsbolag att betala totalt 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till en kvinna och hennes dotter efter att dessa hade nekats att teckna en sjukförsäkring för dottern som har en hörselnedsättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022
Till toppen