Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringsbolag nekade ersättning till kvinna som avbokade resa på grund av besvär efter missfall

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan hade bokat en utlandsresa och betalat med ett kreditkort som innebar att en reseförsäkring ingick i köpet. Efter att hon hade gjort bokningen blev hon gravid, men fick missfall några dagar före avresan. Missfallet orsakade vissa sjukdomsbesvär och hon fick därför ett läkarintyg där hon avråddes från att resa. Trots läkarintyget nekade försäkringsbolaget kvinnan ersättning med hänvisning till försäkringsvillkoren, som angav att ersättning inte utgår om orsaken till avbokningen är graviditetsrelaterad.

DO:s bedömning

Både Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och DO har funnit att villkoret strider mot diskrimineringslagen. Om en kvinna vad gäller möjligheterna till försäkringsersättning behandlas sämre av skäl som har samband med hennes graviditet är det fråga om direkt könsdiskriminering som enligt unionsrätten inte kan rättfärdigas.

20 januari 2021: Överenskommelse mellan parterna

Försäkringsbolaget har erkänt att de diskriminerade kvinnan när de nekade henne ersättning vid avbeställningen av resan. Mot bakgrund av erkännandet har DO ingått en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnan får 50 000 kronor i ersättning för diskrimineringen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021