Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringsbolag lät inte transman teckna försäkring

Händelsen enligt anmälan

En gravid transman ville teckna en så kallad gravidförsäkring hos ett stort försäkringsbolag. Till en början försökte mannen ansöka via bolagets webbplats. När det inte fungerade ringde han i stället till bolagets kundtjänst men fick vid två olika tillfällen beskedet att det inte var möjligt att teckna försäkringen för personer med manligt personnummer.

DO:s bedömning

DO bedömde efter utredning att mannen hade missgynnats i förhållande till personer med kvinnligt personnummer och att det därmed har varit fråga om diskriminering som hade samband med kön. I och med att mannen inte kunde teckna någon försäkring försattes han i en utsatt position utan försäkringsskydd om något skulle har hänt.

20 juni 2016: Överenskommelse

Bolaget medgav diskrimineringen och betalade enligt en överenskommelse med DO 50 000 kronor i ersättning till mannen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juli 2021