Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Försäkringsbolag avslog förälders ansökan om sjukförsäkring för barn med hörselnedsättning

Händelsen enligt anmälan

En kvinna ville teckna en sjukförsäkring hos ett försäkringsbolag för sin dotters räkning. Dottern hade en hörselnedsättning sedan födseln. Moderns ansökan avslogs med motiveringen att modern uppbar vårdbidrag enligt lagen om handikappersättning och vårdbidrag. Försäkringsbolaget gjorde ingen riskbedömning i ärendet.

23 juni 2011: Stämning

DO har stämde försäkringsbolaget för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

28 januari 2012: Tingsrättens dom

Tingsrätten bedömde att det inte var diskriminering när försäkringsbolaget avslog kvinnas ansökan om att teckna sjukförsäkring för sin hörselskadade dotter med hänvisning till att kvinnan fick vårdbidrag.

8 oktober 2013: Hovrättens dom

Svea hovrätt konstaterade i sin dom att försäkringsbolaget hade diskriminerat både mamman och dottern genom att missgynnat dem på ett sätt som hade samband med funktionsnedsättning. Enligt domen skulle försäkringsbolaget betala totalt 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till dem.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022