Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Finansserviceföretag nekade två män att förmedla pengar via företaget

Händelsen enligt anmälan

Två män med muslimska namn fick inte skicka respektive ta emot pengar via ett finansserviceföretag eftersom deras namn förväxlades med namn på internationella sanktionslistor.

När en person ville göra en penningtransaktion kontrollerade finansserviceföretaget alltid namnet på avsändaren och mottagaren gentemot de internationella sanktionslistorna. Kontrollen medförde att ett stort antal kunder med arabiska eller muslimska namn fick sina transaktioner spärrade eller fördröjda. Männen gjorde en anmälan till den dåvarande myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Omed).

13 april 2011: Dom i Tingsrätten

Stockholms tingsrätt ansåg att det var indirekt diskriminering när de två männen inte fick skicka respektive ta emot pengar via finansserviceföretaget eftersom deras namn förväxlades med namn på internationella sanktionslistor.

Kontrollerna var dessutom inte tillräckligt effektiva och rättssäkra, anser tingsrätten. Finansserviceföretaget tog inte hänsyn till att de två personerna bär namn som är mycket vanliga hos muslimska män.

För att minska risken för att förväxla identiteter borde företaget ha haft mer utförliga blanketter, till exempel med uppgifter om födelsedatum. Med sådana uppgiftskrav hade sanktionskontrollerna blivit mer effektiva och oskyldiga personer hade inte behövt få sina penningtransaktioner spärrade.

Genom sitt agerande utsatte finansserviceföretaget de två männen för indirekt diskriminering. Diskrimineringen hade samband med etnisk tillhörighet och religion, enligt tingsrätten. Företaget dömdes därför att betala ett skadestånd på 10 000 kronor till den ene mannen och 5 000 kronor till den andre.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022
Till toppen