Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Chef sa åt vakt att inte släppa in personer med viss etnisk tillhörighet

Händelsen enligt anmälan

En restaurang nekade en man tillträde till restaurangen med hänvisning till mannens romska etniska tillhörighet. Enligt vakten berodde det på att hans chef hade sagt åt honom att inte släppa in romer eftersom de, enligt chefen, tidigare hade haft problem med personer som krogen identifierade som romer.

DO:s bedömning

DO anser efter att ha utrett händelsen och tagit del av bandinspelningar, att skälet till att mannen nekats tillträde till restaurangen har haft samband med etnisk tillhörighet. DO:s bedömning är att restaurangen därigenom har missgynnat mannen i strid med diskrimineringslagen.

30 juni 2017: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan till tingsrätten och yrkade att restaurangen ska betala 15 000 kr i diskrimineringsersättning till mannen.

9 augusti 2017: Överenskommelse

Restaurangen medgav diskriminering och betalade enligt en överenskommelse med DO 10 000 kronor i ersättning till mannen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021