Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

Händelsen enligt anmälan

I april 2022 skulle mannen åka buss i Jönköpingstrakten. När mannen skulle uppvisa sitt färdbevis i mobilappen och detta inte fungerade, uttryckte busschauffören flera kränkande kommentarer riktade mot mannen med koppling till etnisk tillhörighet.

DO:s bedömning

DO:s bedömning är att busschaufförens agerande har varit fråga om trakasserier. Uppträdandet som har kränkt mannens värdighet och har samband med etnisk tillhörighet.

24 oktober 2023: DO begär ersättning

DO begär att regionen ska betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

7 november 2023: Regionen betalar

Regionen har valt att betala diskrimineringsersättning till mannen och DO avslutar där med ärendet.

Trakasserier är en form av diskriminering och innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 november 2023