Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Busschaufför trakasserade ett par som åkte med i bussen

Händelsen enligt anmälan

En kvinna, en man och deras nyfödde barn åkte buss till Eskilstuna centrum. Kvinnan bar religiös huvudbonad och mannen skägg. Det var trångt och någon kom åt stoppknappen vid upprepade tillfällen.

Busschauffören trodde att det var paret som tryckte på stoppknappen. Han stannade bussen, gick bakåt mot parets plats, slog till kvinnan på knät och skrek något som paret uppfattade som "åk tillbaka till Talibanland".

23 september 2011: DO stämmer

DO stämmer bussbolaget för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet , religion och trakasserier till Solna tingsrätt. DO yrkade på 100 000 kronor var i diskrimineringsersättning till makarna.

2 oktober 2012: Dom i Tingsrätten

Solna tingsrätt beslutade att det var diskriminering busschauffören trakasserade paret. Tingsrätten dömde att bussbolaget ska betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till makarna.

23 oktober 2012: Överklagande till hovrätten

DO överklagade tingsrättsdomen eftersom DO ansåg att ersättningen till paret borde vara högre än 20 000 kronor. DO yrkade på att ersättningen ska utdömas till 100 000 kronor vardera till makarna.

12 juni 2013: Dom i Hovrätten

Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom. Bussbolaget ska till var och en av makarna betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning samt ersätta DO:s rättegångskostnader.

26 juni 2013: Överklagande till Högsta domstolen

DO överklagade Svea hovrätts dom och yrkade igen att ersättningen ska utdömas till 100 000 kronor vardera till makarna. DO ansåg att beloppen som hovrätten har bestämde är för låga för att verka avskräckande på det sätt som EU-rätten kräver.

26 juni 2014: Dom i Högsta domstolen

Högsta domstolen höjde diskrimineringsersättningen till paret från 20 000 kronor vardera till 25 000 kronor.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022