Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bollklubbens utbud av rullstolsplatser för besökare med årskort var begränsat

DO har granskat om en bollklubb har vidtagit skäliga åtgärder för att en besökare ska få tillgång till årskort/säsongskort för rullstolsplats på en arena i Ängelholm.

Därför inledde DO en tillsyn

Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg har gjort en anmälan till DO om en kvinna som försökt men inte fått möjlighet att köpa årskort till en lokal arena. Kvinnan är beroende av att få tillgång till en rullstolsplats för att kunna delta i arenans aktiviteter men arenan har ett begränsat antal rullstolsplatser. Dessutom har arenan som praxis att alla som har säsongskort har förtur för nästkommande säsong vilket också begränsar antalet tillgängliga platser.

DO:s beslut

Enligt DO:s bedömning har bollklubben inte utsatt kvinnan för diskriminering i form av bristande tillgänglighet eftersom det inte är bollklubben som äger arenan. Enligt diskrimineringslagens förarbeten måste den som är verksamhetsansvarig har så kallad rättslig rådighet över till exempel en lokal för att kunna hållas ansvarig för bristande tillgänglighet. I detta fall saknar bollklubben rättslig rådighet eftersom de inte äger arenan.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 juli 2021