Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Banken krävde verbal kommunikation för att för att få tillgång till internetbank

DO har granskat om en bank har vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder för att möjliggöra kommunikation och tillgång till en av bankens tjänster.

Om ärendet

DO har genom en anmälan uppmärksammats om att en kvinna upplevt att hon har blivit diskriminerad av banken på ett sätt som har samband med hennes funktionsnedsättning. Diskrimineringen består i att hon vid besök på banken inte fick tillgång till internetbanken med hänvisning till att hon måste kunna prata själv för att göra en sådan beställning. Hon kommunicerar med icke-verbala gester genom sina assistenter och sin gode man.

DO:s beslut

DO konstaterar i beslutet att banken har vidtagit åtgärder för att kvinnan ska komma i en jämförbar situation med personer utan hennes funktionsnedsättning vad gäller möjligheten att kommunicera och godkänna villkoren för internetbanken. DO finner emellertid att banken, för att till fullo efterleva kravet på skäliga åtgärder för tillgänglighet i diskrimineringslagen, redan i samband med kvinnans besök och ansökan om internetbanken kunde ha undersökt möjligheten att kommunicera med henne. Bankens underlåtenhet i detta avseende har gjort att orimligt lång tid förflutit från ansökan till dess att avtal kunde ingås.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021