Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bank vägrade kund att göra uttag och ställde frågor som upplevdes kränkande

DO har granskat om en bank bröt eller riskerade att bryta mot diskrimineringsförbudet vid ett kundbesök på banken.

Därför inledde DO en tillsyn

DO inledde en tillsyn efter en anmälan från en man som hade upplevt sig diskriminerad när han besökte en bank för att ta ut pengar. Mannen berättade att banken hade ställt frågor som han upplevde som diskriminerande och att de hade vägrat honom att ta ut pengar.

DO:s utredning

Under DO:s utredning framkom att de frågor banken ställde till anmälaren var ett resultat av de krav som finns i penningtvättslagen. Banken förklarade dock att det var fel att neka mannen att ta ut pengar men att det var ett resultat av att personalen på kontoret hade missuppfattat innebörden av penningtvättslagen.

DO:s beslut

DO bedömer sammantaget att utredningen inte ger stöd för att anmälaren har blivit sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation på ett sätt som har samband med hans etniska tillhörighet. Det innebär att DO anser att han inte har blivit diskriminerad i lagens mening. Därför avslutar DO ärendet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 juli 2021