Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bank nekade döv person att utföra bankärenden

Händelsen enligt anmälan

En person ville höja beloppsgränsen för betaltjänsten Swish. Personen är döv, och använde sig av den av Post- och Telestyrelsen (PTS) upphandlade förmedlingstjänsten texttelefoni.se vid kontakten med banken.

Trots att personen legitimerade sig via Bank-ID tillät inte banken hen att genomföra sitt ärende eftersom det fanns en tredje person med i samtalet. Enligt banken nekade de kunden att genomföra ärendet på grund av risken för bedrägeri. Vid det aktuella tillfället fanns inte några rutiner för hur banken skulle förhålla sig till PTS-upphandlade tjänster och det var därför inte tillåtet att använda sådana tjänster. Enligt banken har rutinerna därefter ändrats.

DO:s bedömning

DO har utrett anmälan och gör bedömningen att det rör sig om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Det finns naturligtvis ett intresse för banken att skydda sig och sina kunder mot bedrägerier. Men det kan inte anses lämpligt att förneka kunder att göra bankärenden med hjälp av tjänster som är upphandlade och godkända av en myndighet.

30 maj 2024: DO begär ersättning

DO begär att banken ska betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till den utsatta personen.

18 juni 2024: Banken betalar ersättning

Banken medger diskriminering och betalar ersättning till personen. Därmed avslutar DO ärendet.

Fakta om texttelefoni

Texttelefoni.se är en tjänst som är upphandlad av Post- och Telestyrelsen och som förmedlar samtal mellan text och tal. Tjänsten är till för de som vill kommunicera helt eller delvis genom text och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar genom text. Den som kommunicerar genom text använder tjänstens webbapp, mobilapp eller en texttelefon. En förmedlare läser upp det som skrivs och skriver ner det som sägs i realtid. Förmedlaren har tystnadsplikt.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 juni 2024