Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bank nekade döv person att göra en överföring

Händelsen enligt anmälan

En döv person ville göra en större överföring av pengar hos sin bank. Men personen nekades att utföra banktjänsten eftersom hen använde sig av teckenspråkstolk via bildtelefoni. Bildtelefoni är en så kallad förmedlingstjänst som är upphandlad av Post- och Telestyrelsen (PTS).

Enligt banken berodde nekandet på att den aktuella medarbetaren inte hade kunskap om bankens nya rutiner. De nya rutinerna tillkom efter ett liknande fall, där en person nekades att höja beloppsgränsen för betaltjänsten Swish när hen använde sig av texttelefoni.se, en tjänst som också är upphandlad av PTS.

DO:s bedömning

DO har utrett anmälan och gör bedömningen att det rör sig om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. DO begär en högre ersättning eftersom banken återigen har nekat enperson som använder förmedlingstjänster hjälp med sitt bankärende, trots att banken har sagt att åtgärder har vidtagits för att det inte skulle ske.

30 maj 2024: DO begär ersättning

DO begär att banken ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till den utsatta personen.

20 juni 2024: Banken betalar ersättning

Banken medger diskriminmering och betalar ersättning till personen. Därmed avslutar DO ärendet.

Fakta om bildtelefoni

Bildtelefoni.net förmedlar samtal mellan personer som talar och personer som använder teckenspråk. Samtalen genomförs som trepartssamtal där personen som använder teckenspråk är i kontakt med tolken med en bildtelefon och personen som talar är i kontakt med tolken med en vanlig telefon. Tolken förmedlar samtalet mellan de samtalande personerna. Tolken har tystnadsplikt.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 juni 2024