Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bank avslutade konto med kund som hade skattemässig anknytning till USA

DO har granskat hur en bank hanterade kunder och om det var diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om att en tidigare kund upplevt diskriminering av hens tidigare bank. Banken sade upp anmälarens konton med hänvisning till att de inte kunde hantera kunder med skattemässig anknytning till USA.

DO:s beslut

DO:s utredning ger inte stöd för bedömningen att bankens hantering av kunder med skattemässig anknytning till USA är diskriminerande på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet.

Banken uppger sammanfattningsvis att hanteringen inte har med etnisk tillhörighet att göra. Alla som har en skattemässig anknytning till USA nekas att ha en fonddepå i banken eftersom USA:s skattemyndighet ställer särskilda krav på hur banker ska återrapportera de kundernas kontohändelser. Det skulle kräva stora förändringar i bankens tekniska system och administrativa rutiner och därmed innebära stora kostnader.

DO konstaterar att det inte finns någonting som tyder på att bankens hantering utgör direkt diskriminering av personer med amerikansk etnisk tillhörighet.

Med indirekt diskriminering menas att tillämpa ett förfaringssätt som typiskt sett missgynnar personer med en viss etnisk tillhörighet. DO:s utredning visar att rapporteringsskyldigheten till USA:s skattemyndighet gäller alla med skattehemvist i USA. Det faktum att en person har skattehemvist i USA innebär inte nödvändigtvis att personen är av amerikansk etnisk tillhörighet.

Omständigheterna gör sammantaget att det inte går att konstatera att bankens regler särskilt missgynnar personer med etnisk tillhörighet. DO avslutar därför ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 september 2023