Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Universitet hindrade student från att ta del av undervisningen

Händelsen enligt anmälan

En student påbörjade en utbildning vid Malmö universitet (tidigare Malmö högskola) hösten 2016. Inför terminsstarten tog hon kontakt med universitets stödenhet för personer med funktionsnedsättning och berättade om sin hörselnedsättning och vilka behov hon hade för att kunna ta del av undervisningen. Bland annat diskuterades tillgången till mikrofon och teleslinga i utbildningssalarna. Under höstterminen 2016 använde föreläsarna sällan mikrofon och föreläsningarna hölls återkommande i salar utan teleslinga.

Studenten påtalade problemen vid ett nytt möte med universitetets stödenhet inför vårterminen 2017, men trots det fortsatte föreläsningarna att hållas utan mikrofon och i salar utan teleslinga. Hon kunde därför inte ta del av undervisningen.

30 november 2018: DO stämmer

Enligt DO har universitetet genom att inte ha vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet utsatt studenten för diskriminering. Malmö universitet har enligt DO därför brustit i att leva upp till de krav på tillgänglighet som man ska kunna ställa på en statlig myndighet. DO beslöt därför att stämma staten genom Justitiekanslern.

28 januari 2019: Tingsrättsdom stadfäster överenskommelse

I en dom från Stockholms tingsrätt medgav Malmö universitet att man inte vidtagit skäliga åtgärder för att för att studenten med hörselnedsättning skulle komma i en jämförbar situation med andra studenter. Därmed har universitetet utsatt studenten för diskriminering som har samband med bristande tillgänglighet. Mot bakgrund av medgivandet träffade parterna en överenskommelse som innebar att universitetet betalade 30 000 kronor i ersättning till studenten.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021