Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Språkpolicy på skola i Västerås

DO har granskat om Västerås kommun har överträtt förbudet mot diskriminering inom utbildningsområdet i samband med vissa anmälda händelser där elever vid en skola ska ha förbjudits att tala finska.

DO:s beslut

Mot bakgrund av de svårigheter som finns i utredningshänseende vad gäller personalens faktiska bevekelsegrunder, och eftersom DO därför saknar underlag för att sätta anmälarnas uppgifter framför kommunens, har DO inte heller stöd för att konstatera att kommunen faktiskt har överträtt diskrimineringsförbudet vad avser de anmälda situationerna.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021