Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolans agerande när högstadieelev påtalade trakasserier

Händelsen enligt anmälan

En pojke utsattes av en annan elev för såväl trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet som sexuella trakasserier, och de inleddes när de båda pojkarna gick i sjunde klass. Inledningsvis uttryckte den andra pojken nedsättande kommentarer om pojkens namn, men trakasserierna eskalerade och utvecklades till fysiska påhopp.

Pojken berättade om händelserna för flera lärare och enligt skolan vidtogs åtgärder för att få stopp på trakasserierna. Men trots det fortsatte den andra pojken sina trakasserier under hela högstadietiden.

DO:s bedömning

DO ansåg att de åtgärder som skolan har vidtagit i alltför hög utsträckning har varit inriktade på eleven som trakasserade och att skolan inte hanterade den utsatte pojkens situation. Därmed har skolan brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

Om skolan hade gjort en samlad utredning av den drabbade pojkens situation och följt upp de åtgärder som faktiskt sattes in så hade skolan haft en mer adekvat utgångspunkt för att komma tillrätta med de trakasserier som riktades mot pojken. Eftersom man inte gjorde det har trakasserierna kunnat fortsätta.

26 maj 2014: Stämningsansökan

DO stämde kommunen för brister i utredning och åtgärdsskyldighet och begärde 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till den drabbade eleven.

16 juni 2014: Förlikning

Kommunen medgav att de har de brustit i sin åtgärds- och utredningsskyldighet och parterna har ingått en förlikning. Förlikningen innebär att ska betala 70 000 kr till den pojke som utsatts för trakasserierna.

I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutar ärendet

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022