Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola vidtog inte tillräckliga åtgärder när elev trakasserades

Händelsen enligt anmälan

En elev med judisk bakgrund har trakasserats av två elever på en skola i Storstockholmsområdet. Skolan har inte utrett händelserna tillräckligt eller vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Trakasserierna har därefter återkommit och eskalerat och fler personer i klassen har deltagit i trakasserierna.

DO:s bedömning

DO anser att skolan inte utrett de två initiala händelserna av trakasserier tillräckligt och inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder. Det saknas dokumentation av utredningen och ingen uppföljning har skett av de beslutade åtgärderna. Enligt DO har utredningen och åtgärderna inte heller tagit tillräcklig hänsyn till att händelserna har haft koppling till elevens etniska tillhörighet eller religion. En av händelserna har inte heller anmälts av skolan till den ansvariga kommunen.

19 februari 2024: DO begär ersättning

Eftersom skolan inte har levt upp till diskrimineringslagens krav att utreda och vidta åtgärder efter att en elev utsatts för trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet eller religion, kräver DO att kommunen ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 februari 2024