Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola kränkte kvinnlig elev för hennes klädstil

Händelsen enligt anmälan

En kvinnlig elev blev inkallad till ett möte med två anställda på skolan. Vid mötet ifrågasattes elevens klädsel och hon ombads att täcka sig. Senare på dagen, vid ett andra samtal, förklarade skolpersonalen att det är skolans uppgift att utbilda elever i hur de förväntas klä sig och vilka signaler en viss klädstil kan ge till exempel vid en anställningsintervju. Den kvinnliga eleven fick höra att hon inte behövde klä sig utmanande eller sminka sig för att må bra. Eleven kände sig till följd av händelsen förnedrad, kränkt och orättvist behandlad.

DO:s bedömning

DO bedömer att skolan har diskriminerat eleven på ett sätt som har samband med kön då de ifrågasatt elevens val av stil – och så även hennes person. Skolan förutsatte att hennes klädval hade samband med hennes självkänsla och självförtroende.

Enligt skolan har den kvinnliga eleven inte diskriminerats eftersom en manlig elev med för lite kläder på sig också hade ombetts att byta om eller ta på sig mer kläder.

DO gör gällande att skolan inte hade bemött en manlig elev med för lite kläder i skolan på samma sätt. Den manliga eleven hade av allt att döma enbart ombetts att ta på sig mer kläder och inte blivit personligen ifrågasatt utifrån klädval eller dålig självkänsla.

31 maj 2022: Krav på diskrimineringsersättning

DO begär att skolan ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

13 juni 2022: Skolan betalar begärd ersättning till eleven

Skolan betalar begärd diskrimineringsersättning till eleven. I och med det avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 juni 2022
Till toppen