Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola i Norrköpings kommun uppgavs inte utreda kränkande kommentarer skyndsamt

Händelsen enligt anmälan

En elev upplevde att hon blev trakasserad av andra elever på skoltid. Problemen började ett par veckor efter terminsstarten hösten 2011. Flickan, hennes kompis och några pojkar i parallellklasser började säga nedsättande och kränkande kommentarer till varandra.

Under september 2011 informerade flickan flera gånger skolans personal om att hon ansåg sig ha blivit utsatt för trakasserier. Skolans personal samtalade med inblandade elever. Några andra åtgärder vidtogs inte. Trakasserierna fortsatte och eskalerade en dag till fysiskt våld.

Anmälan till DO

Eleven gjorde en anmälan till DO som inkom den 26 mars 2012.

DO:s bedömning

Efter utredning ansåg DO att skolan brustit i skyldighet genom att skolan underlåtit att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna på erforderligt sätt och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier.

17 juni 2013: Stämning

DO stämde därför Norrköpings kommun som är huvudman för skolan till tingsrätten och begärde 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

2 juni 2014: Tingsrättens dom

Norrköpings tingsrätt ansåg inte att Norrköpings kommun brustit i sin skyldighet att skyndsamt utreda och åtgärda trakasserier. I domen konstaterade tingsrätten att utifrån den kännedom som skolan hade om händelserna så har kommunen vidtagit relevanta åtgärder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021