Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola brast i att utreda och vidta tillräckliga åtgärder för elev med funktionsnedsättning

Händelsen enligt anmälan

Från det att en elev med funktionsnedsättning börjat i högstadiet i en skola i Östergötland har skolan känt till att eleven behövt stödåtgärder. Trots det har skolan inte genomfört de tillgänglighetsåtgärder som krävts och eleven gick ut grundskolan med underkända betyg i ett stort antal ämnen och utan gymnasiebehörighet.

DO:s bedömning

DO bedömer att skolan inte genomfört skäliga tillgänglighetsåtgärder för att försätta eleven i en jämförbar situation med en elev utan hens funktionsnedsättning.
Skolan har genomfört vissa åtgärder men de har inte varit tillräckliga. Eftersom kommunen inte skyndsamt utredde elevens behov, har skolan inte kunnat identifiera och genomföra stödåtgärder som varit anpassade efter elevens behov.

Försummelsen innebär enligt DO att eleven diskriminerats i form av bristande tillgänglighet. Det är kommunen som ansvarar för att ingen elev diskrimineras i verksamheten. Därför riktas kravet mot kommunen.

29 mars 2023: DO stämmer

DO har lämnat in en stämningsansökan i domstol och begär att kommunen ska betala 500 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 oktober 2023