Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola avvaktade med utredning om trakasserier under pågående polisutredning

DO fick in uppgifter om att trakasserier och sexuella trakasserier kunde ha förekommit på en skola. DO inledde därför en utredning.

Därför inledde DO en tillsyn

I maj 2013 överlämnade Skolinspektionen en anmälan till DO där det framkom uppgifter om trakasserier mot flera elever vid en skola. Med anledning av uppgifterna beslutade DO att utreda om utbildningsanordnaren för skolan lever upp till de krav som gäller skyldigheten att utreda och åtgärda förekomsten av trakasserier.

Utbildningsanordnaren uppgav till DO att de varit förhindrade att utreda uppgifterna närmare på grund av en pågående polisutredning.

DO:s beslut

I beslutet gjorde DO bedömningen att en utbildningsanordnare ska utreda en händelse även om det pågår en brottsutredning. DO konstaterade att skolan brustit i sin utredningsskyldighet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021