Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Rektors agerande en repressalie enligt diskrimineringslagen

Händelsen enlig anmälan

Vårdnadshavaren till en elev vid ett fritidshem hade tidigare varit i kontakt med fritidshemmet om att hens barn hade utsatts för trakasserier på fritidshemmet. När de trots det inte utredde händelsen och inte heller vidtog åtgärder i enlighet med de skyldigheter som följer av lagen, tog vårdnads­havaren ungefär en månad senare en ny kontakt med rektorn. I det samtalet sade vårdnadshavaren att hen avsåg att göra en anmälan varpå rektorn svarade att hen i sin tur avsåg att anmäla vårdnadshavaren.

Nästan två veckor därefter lämnade rektorn in en orosanmälan till social­tjänsten i kommunen.

DO:s bedömning

DO bedömer att rektorns agerande har varit en överträdelse av diskriminerings­­lagens repressalieförbud, det vill säga det skydd som finns i lagen mot bestraffning eller ogynnsam behandling av den som påtalat eller anmält diskriminering.

Den kommun som ansvarar för fritidshemmet har till DO medgett delar av händelseförloppet.

Att försöka förhindra att diskriminering utreds eller att hämnas för att en anmälan om diskriminering gjorts är något som DO ser mycket allvarligt på. Det är centralt för diskrimineringsskyddets effektivitet att den som gör en anmälan inte ska riskera att bli straffad för det.

17 oktober 2023: DO begär ersättning

DO begär att kommunen ska betala 60 000 kronor i
diskriminerings­­ersättning till vårdnadshavaren.

6 november 2023: Kommunen betalar

Kommunen betalar diskrimineringsersättning till vårdnadshavaren och DO avslutar därmed ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 december 2023