Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lärare utsatte elev för sexuella trakasserier

Händelsen enligt anmälan

Eleven anmälde till DO att hon utsatts för sexuella trakasserier av läraren vid upprepade tillfällen. Hon berättade först om kränkningarna i början av 2007. Rektorn hade då ett allvarligt samtal med läraren, men följde i övrigt inte upp anmälan. Det gjordes till exempel ingenting för att förhindra ytterligare trakasserier.

Det var först när skolan återigen fick höra talas om trakasserierna på våren 2010 som man agerade kraftfullt. Läraren stängdes av från arbetet under utredningens gång och fick en skriftlig varning innan han fick återgå i tjänst.

11 januari 2012: Förlikning

DO träffade en förlikning med kommunen. Kommunen ska betala 50 000 kronor till en elev som utsatts för sexuella trakasserier av en lärare i en kommunal skola.

Skolans agerande i övrigt

Eleven, några klasskamrater och deras föräldrar har haft samtal med rektor och skolsköterska. Utredningen och de olika åtgärderna som genomfördes dokumenterades. Kommunen har dessutom tagit fram en handlingsplan för hur läraren ska ändra sitt förhållningssätt.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021
Till toppen