Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lärare hånade elev och ifrågasatte hennes val att bära huvudduk

Händelsen enligt anmälan

Händelserna inträffade vintern 2012 när en lärare på skolan gjorde sig lustig på elevens bekostnad inför hennes skolkamrater och ifrågasatte hennes val att bära huvudduk. Läraren ställde också frågor som insinuerade att den unga kvinnan snart skulle giftas bort av sina föräldrar.

Kommentarerna fick till följd att eleven undvek att gå på lärarens lektioner och hon slutade även under våren 2013 att bära huvudduk.

DO:s bedömning

DO ansåg efter utredning att det var fråga om trakasserier som hade samband med såväl religion som etnisk tillhörighet och kön.

DO valde att driva ärendet eftersom både trakasserier i skolan och att synliggöra kopplingen mellan diskriminering och islamofobi är prioriterade områden för DO.

10 september 2014: Förlikning mellan parterna

DO har ingått en förlikning med skolan som har medgett trakasserier av en elev. Förlikningen innebar att skolan betalade 45 000 kr i ersättning till eleven.

I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutade ärendet.

Fakta

Många av anmälningarna till DO gällande diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning rör muslimer som upplever sig ha blivit diskriminerade av skäl som har samband med religiösa uttryck så som religiös klädsel. Flera undersökningar visar att ju synligare en person är med sin tro, desto högre är risken för att utsättas för diskriminering. Forskning, anmälningar och berättelser från muslimska organisationer visar att utestängning av muslimska kvinnor med huvudduk är ett samhällsproblem.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022