Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Krav mot kommun för sexuella trakasserier

Händelsen enligt anmälan

En förskolelärare på en av kommunens förskolor har utsatt barnet för våldtäkt mot barn som också är sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.

DO:s bedömning

En kommun i Västmanland ska betala diskrimineringsersättning till ett barn i förskolan för sexuella trakasserier.

Det sexualbrott som förskoleläraren har gjort sig skyldig till och dömts för i domstol, utgör även sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.

27 juni 2023: Krav på diskrimineringsersättning

DO begär därför att kommunen ska betala 300 000 kronor i diskrimineringsersättning till barnet.

18 juli 2023: Kommunen betalar ersättning

Kommunen har valt att betala diskrimineringsersättning till barnet. I och med kommunens beslut att betala ersättningen avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 november 2023