Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Könsuppdelad undervisning på idrottsgymnasium

DO har granskat om Örnsköldsviks kommun har diskriminerat eller riskerar att diskriminera elever vid Örnsköldsviks Gymnasiums ishockeyutbildning (nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU) på ett sätt som har samband med kön (genom att bland annat ha haft könsuppdelad undervisning) samt hur Örnsköldsviks kommun vid denna skola arbetar med aktiva åtgärder.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har mottagit två anmälningar i vilka det har uppgetts att Örnsköldsviks kommun utsätter flickorna vid Örnsköldsviks Gymnasiums ishockeyutbildning för diskriminering genom att endast pojkarna får boendebidrag samt genom att pojkarna har bättre träningstider, omklädningsrum och förvaringsmöjligheter än flickorna. Örnsköldsviks kommun är utbildningsanordnare för Örnsköldsviks Gymnasium. DO inledde en tillsyn med anledning av uppgifterna.

DO:s beslut

DO bedömer att Örnsköldsviks kommun riskerar att överträda diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen, vad gäller de teoretiska momenten och de praktiska momenten utanför rinken i kurserna i specialidrott på ishockeyutbildningen (NIU-kurserna).

DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att Örnsköldsviks kommun har brutit mot diskrimineringsförbudet vad gäller de praktiska träningsmomenten i rinken i NIU-kurserna.

DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att Örnsköldsviks kommun har brutit mot diskrimineringsförbudet vad gäller flickornas och pojkarnas lika möjligheter till träning, omklädning, förvaring samt boendebidrag.

DO bedömer att Örnsköldsviks kommun inte uppfyller kraven i diskrimineringslagen eftersom det helt saknas dokumentation kring arbetet med aktiva åtgärder.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022