Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunens åtgärder mot sexuella trakasserier inte tillräckliga

Händelsen enligt anmälan

En anställd på en skola i Skåne har dömts i tingsrätt för flera fall av sexual­brott mot en elev. Sexualbrotten som den anställde har dömts för, utgör även sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. Därför är även kommunen som utbildningsanordnare ansvarig för händelserna.

Kommunen har inte utrett och vidtagit åtgärder i enlighet med lagens krav. Hade en utredning påbörjats i tid hade en del av de övergrepp eleven utsattes för kunnat undvikas.

DO:s bedömning

Av DO:s utredning framgår att skolan tidigare uppmärksammats på att den anställde haft ett opassande förhållningssätt mot barn. Av brottmålsdomen framgår att personal på skolan har observerat en situation med den anställde och eleven, som var sådan att en utredning om sexuella trakasserier borde ha inletts. I och med att detta inte gjordes har de sexuella trakasserierna kunnat fortsätta och eskalera.

Enligt DO visar den här händelsen hur viktigt det är att utbildningsanordnare agerar direkt och i enlighet med lagens krav. Det är också viktigt att aktivt tillse att alla anställda ska ha kunskap om hur de ska agera när de uppmärk­sammar något som kan utgöra sexuella trakasserier.

31 oktober 2023: DO begär ersättning

DO begär att kommunen ska betala 450 000 kronor i diskrimineringsersätt­ning till eleven.

28 november 2023: Kommunen betalar ersättning

Kommunen betalar ersättning och DO avslutar därmed ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 november 2023