Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunens åtgärder för tillgänglighet var inte tillräckliga för elev

Händelsen enligt anmälan

En elev som har en funktionsnedsättning hade under flera år svårt att ta del av idrottsundervisningen. Främst gällde det skolans simundervisning som inte var tillräckligt tillgänglighetsanpassad för eleven. Till följd av skolans underlåtenhet har eleven inte fått ett godkänt betyg i idrott och hälsa. 

DO:s beslut

Skolan har inte vidtagit de åtgärder som är skäliga för att eleven ska komma i en jämförbar situation med elever utan hennes funktionsnedsättning.

Skolan har haft kännedom om elevens funktionsnedsättning och elevens svårigheter i samband med simningen, vilket framgår av dokumentation som DO tagit del av. Trots detta har skolan inte skyndsamt utrett elevens behov av stöd.

Eleven har därmed utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

20 maj 2023: DO stämmer

DO har lämnat in en stämningsansökan och kräver att kommunen betalar ut diskrimineringsersättning på 100 000 kronor till eleven.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 november 2023