Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunens åtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle ha en trygg och strukturerad skolmiljö

Händelsen enligt anmälan

En kommun i Västsverige vidtog inte tillräckliga åtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle kunna ha en trygg och strukturerad skolmiljö och kunna ta del av undervisningen på samma sätt som andra elever. Enligt DO har kommunen därmed diskriminerat eleven.

3 december 2020: DO stämmer

DO lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten och kräver att kommunen betalar ut en diskrimineringsersättning på 90 000 kronor till eleven.

20 september 2022: Förlikning

Kommunen har medgett att det har varit fråga om diskriminering i form av bristande tillgänglighet och betalar den diskrimineringsersättning som DO begärt till eleven. Parterna har därför ingått en förlikning som tingsrätten också har stadfäst genom dom.

Notera att vi av hänsyn till de berörda har valt att inte lägga ut domen på vår webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 september 2022