Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun i Småland utredde inte trakasserier mot elev

Händelsen enligt anmälan

Händelserna började på allvar i fjärde klass när andra elever upprepade gånger utsatte flickan för trakasserier kopplade till hennes hudfärg. Efter att såväl flickan som hennes mamma hade talat med personal på skolan hölls samtal med elever och vårdnadshavare men någon egentlig utredning kring det inträffade gjordes aldrig.

DO:s bedömning

DO bedömde i sin utredning att kommunen brast i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet beträffande de trakasserier och kränkande behandlingen som flickan upplevde i skolan. DO valde därför mot denna bakgrund att väcka talan mot kommunen i domstol.

6 juni 2015: Förlikning mellan parterna

Alvesta kommun medgav att kommunen inte har uppfyllt sin utrednings- och åtgärdsskyldighet och parterna ingick i en förlikning. Förlikningen innebar att kommunen betalade 55 000 kronor i ersättning till flickan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021