Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun anpassade inte förskola för ett barn som använder rullstol

Händelsen enligt anmälan

En flicka som använder rullstol ska börja förskolan. Flickans vårdnadshavare ansöker om och får en förskoleplats till flickan, efter att ha lämnat in intyg från läkare och specialpedagog.

Ett drygt halvår efter föräldrarnas ansökan påbörjas barnets inskolning men förskolan är inte anpassad. Bland annat får rullstolen inte plats i toalettrummet och toalettstol och trösklar är inte anpassade. Några anpassningar sker inte heller när barnet efter ytterligare ett halvår börjar vistas regelbundet på förskolan.

Först ett drygt år efter att flickan börjat vistas regelbundet på förskolan meddelar kommunen sin avsikt att anpassa förskolans lokaler. Själva åtgärderna drar dock ut på tiden, och trösklarna respektive toalettrummet är inte anpassade förrän i två respektive fyra år efter barnets inskolning.

DO:s bedömning

DO anser efter utredning att kommunen har brustit i sin skyldighet att vidta sådana åtgärder för tillgänglighet som har varit skäliga att kräva mot bakgrund av flickans behov av anpassningar för att dels kunna förflytta sig, dels sköta sin hygien på samma villkor som andra förskolebarn. DO anser därför att kommunen har diskriminerat flickan i form av bristande tillgänglighet.

8 februari 2022: Krav på diskrimineringsersättning

DO begär att arbetsgivaren skulle betala 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till barnet.

19 april 2022: Kommunen betalar ersättning

Kommunen betalar ersättning till barnet. I och med det avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2023