Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Karolinska institutet förbjöd tandläkarstudent att bära engångsärmar

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan studerar till tandläkare och tog första gången upp frågan om möjligheten att bära alternativa arbetskläder i september 2013. Enligt Karolinska institutets (KI) hygienrutiner och klädregler ska det patientnära arbetet bland annat utföras i kortärmad bussarong. Eftersom kvinnan anser att det strider mot hennes religion att arbeta med bara armar undrade hon om det var möjligt att i stället bära långärmade engångsrockar eller engångsärmar.

KI beslutade i februari 2014 att inte göra avsteg från sina hygienrutiner och klädregler med hänvisning till patientsäkerhet och smittskyddsperspektivet.

24 mars 2015: DO ansöker om stämning

DO har utrett händelsen och anser dock att det bör ha varit möjligt att anpassa klädreglerna. DO anser att KI:s hållning innebär att studenter med viss religiös övertygelse drabbas på ett alltför ingripande sätt och att KI därigenom har gjort sig skyldigt till indirekt diskriminering.

DO stämmer nu KI och begär diskrimineringsersättning till kvinnan på 60 000 kronor.

16 november 2016: Dom i tingsrätten

Stockholms tingsrätt ansåg att KI gjort sig skyldig till diskriminering som har samband med religion.

Enligt tingsrätten har KI inte bevisat att risken för att sprida smittämnen skulle öka vid användandet av engångsärmar jämfört med de engångshandskar studenterna rutinmässigt använder. Detta innebär att tingsrätten anser att KI gjort sig skyldig till diskriminering i form av indirekt diskriminering.

Domen har vunnit laga kraft.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022