Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Friskola tog inte emot ett barn - beslutet grundades på barnets diagnos utan någon individuell prövning

Händelsen enligt anmälan

En familj sökte för sin sons räkning till en friskola på grund av skolans pedagogik som man bedömde skulle passa sonen. I ansökan berättade familjen om sonens diagnos, ADHD och Aspergers. De uppgav också att sonen inte hade behov av något särskilt stöd i sin skolgång.

Skolan nekade pojken en plats med hänvisning till att skolan redan hade många elever med särskilda behov och att man inte hade möjlighet att ta emot ytterligare en.

DO:s bedömning

DO bedömde efter utredning att skolan brutit mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning, eftersom beslutet grundades på pojkens diagnos utan någon individuell prövning.

6 mars 2012: Förlikning

En pojke nekades plats på en friskola i Västerås och det hade samband med pojkens diagnos. Efter att skolan medgett sitt ansvar och bett pojken om ursäkt har DO och skolan träffat en överenskommelse som innebär att skolan ändrar sina antagningsrutiner och ger pojken en viss ekonomisk kompensation. Genom förlikningen är tvisten löst.

Anmälan till Skolinspektionen

Familjen gjorde även en anmälan till Skolinspektionen. Skolinspektionen ansåg att skolan brutit mot då gällande skollagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 februari 2023
Till toppen