Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Friskola i Göteborg nekade plats till pojke med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Händelsen enligt anmälan

En kvinna gjorde en intresseanmälan till en friskola för sina två söner. Via telefon fick hon besked att båda pojkarna hade erbjudits plats på skolan. Under samtalet framkom att en av pojkarna hade diagnosen Aspergers syndrom vilket inte hade framgått av intresseanmälan.

När skolans representant fick höra det blev hon tveksam och bad att få undersöka om pojken skulle passa i gruppen. Efter en vecka ringde hon tillbaka och meddelade att pojken inte skulle kunna erbjudas plats med anledning av att han hade speciella behov. Skolan hade ingen information om pojkens stödbehov, endast hans diagnos.

16 maj 2013: Förlikning

DO träffade en förlikning med skolan. Skolan medgav att agerandet var diskriminering och betalade 80 000 kronor i ersättning till pojken.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2022