Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En vaktmästare på en högstadieskola utsatte en elev för en nedsättande kommentar

Händelsen enligt anmälan

Under hösten 2014 hörde en mörkhyad pojke vaktmästaren uttrycka sig nedsättande och afrofobiskt i samtal med några elever på skolan. När pojken strax efter det spottade i en soptunna vände sig vaktmästaren till honom och frågade: "Ska du komma hit och smitta oss med ebola?"

DO:s bedömning

DO anser efter att ha utrett händelsen att den nedsättande kommentaren utgjorde trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet.

18 februari 2015: Förlikning

DO har ingått en förlikning med en högstadieskola i Sollentuna där en vaktmästare på skolan utsatte en elev för en nedsättande kommentar som har samband med pojkens etniska tillhörighet. Skolan har medgett ansvar för uttalandet och har vidtagit åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas. Förlikningen innebär att skolan betalar 30 000 kronor i ersättning till pojken. I och med förlikningen är tvisten löst och DO avslutar ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022