Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Anställd på skola i Västra Götaland skickade kränkande meddelanden till elev

Därför inledde DO en tillsyn

DO har fått information om att en elev utsattes för sexuella trakasserier av en person som arbetade på en kommunal skola i Västra Götaland. Enligt anmälan vidtog kommunen inte tillräckliga åtgärder efter att den fått information om vad som hänt.

DO har granskat kommunens arbete med att utreda och åtgärda upplevda sexuella trakasserier. DO har också granskat om kommunen överträtt förbudet mot diskriminering i form av sexuella trakasserier respektive förbudet mot repressalier.

DO:s beslut

DO:s bedömning är att kommunen har överträtt diskrimineringsförbudet. Kommunen har också brustit i sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder vid uppgifter om sexuella trakasserier. Däremot bedömer DO att utredningen inte visat att kommunen överträtt det repressalieförbud som gäller för utbildningsanordnare.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021