Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Västra Götalandsregionen nedprioriterade akut sjukdomstillstånd

Händelsen enligt anmälan

Västra Götalands läns landsting agerande i samband med att en man drabbades av en hjärnblödning innebar diskriminering, och följden blev att mannen inte fick den akutsjukvård han behövde inom tillräcklig tid.

18 november 2019: DO stämmer

DO stämmer landstinget för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. I sin stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt och yrkar DO på att Västra Götalands läns landsting ska betala 600 000 kronor till mannens dödsbo.

26 maj 2021: Dom i Göteborgs tingsrätt

Tingsrätten konstaterar nu i domen att nedprioriteringen av mannens tillstånd hade samband med mannens etniska tillhörighet. Agerandet har inneburit en överträdelse av diskrimineringslagen. Enligt tingsrätten har även mannens maka drabbats av diskriminering genom att vårdpersonalen inte lyssnat på hennes uppgifter om makens hälsotillstånd.

16 juni 2021: DO överklagar tingsrättens dom.

DO överklagar tingsrättens dom och begär bland annat att Västra Götalandsregionen ska betala 300 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannens dödsbo.

6 april 2022: Parterna ingår en förlikning

Parternas förlikning innebär att Västra Götalandsregionen betalar hela den diskrimineringsersättning som DO begärt i sin överklagan av tingsrättsdomen, 300 000 kronor. Av förlikningsavtalet framgår också att tingsrättens dom – där det konstaterades att mannen diskriminerades när han sökte vård – i övrigt gäller utan ändringar.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 april 2022