Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vårdpersonal felkönade patienter i journalanteckningar

Händelserna enligt anmälningarna

Två personer har vid två olika tillfällen blivit felkönade i journalanteckningar.
Ett fall gäller en journalanteckning efter ett fysiskt läkarbesök och det andra fallet gäller en journalanteckning efter chatt-kontakt med vårdpersonal på 1177 Vårdguiden. I båda fallen har patienterna informerat vårdgivarna om vilket kön de identifierar sig som och vill bli benämnda med.

Regionerna har i båda fallen hänvisat till att användningen av fel kön i journalanteckningarna har skett utan avsikt att diskriminera. DO:s bedömning är att bemötandet i att felköna patienterna har inneburit en integritetskränkning i och med att personernas könsidentitet inte har respekterats.

DO:s bedömning

DO anser att personerna har utsatts för diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön och könsöverskridande identitet eller uttryck.
I bemötande av patienter är det rimligt att kräva att vårdpersonal inte benämner dem med fel könsidentitet, tvärtemot det som patienten påtalat.

19 december 2023: DO begär ersättning

DO begär nu att de två regionerna ska betala diskrimineringsersättning till de berörda personerna.

12 januari 2024: Regionerna betalar

I och med att båda regionerna har valt att betala diskrimineringsersättning har DO nu avslutat ärendena.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 januari 2024