Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vårdens datajournalsystem ledde till problem för gravid som bytt juridiskt kön

DO har genom en anmälan fått information om brister hos Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Anmälaren, som hade bytt juridiskt kön från kvinna till man, hade upplevt problem vid sina kontakter med sjukvården i samband med sina graviditeter.

Därför inledde DO en tillsyn

Anmälan uppmärksammade DO om brister i datasystem som hade inbyggda spärrar som innebar bland annat att en person med manligt personnummer inte kunde registreras som gravid. Det innebar att anmälaren som genomgått två graviditeter blivit tvungen att ha en pappersjournal och bära med sig handlingar vid sina besök inom vården. Spärren ledde även till problem bland annat i samband med sjukskrivning och med bokning av ultraljud. När barnen väl var födda uppstod ytterligare problem vid kontakter med sjukvården och lång handläggning vid tilldelning av personnummer.

Anmälaren har vid flera tillfällen uppmärksammat SLSO om problemet utan att de har åtgärdat det. DO genomförde också en tillsyn av SLOS 2015 på grund av en liknande anmälan. DO påpekade då för SLOS det fanns risker för diskriminering.

DO:s utredning

DO:s utredning visade att registrering av manliga personnummer i datasystemen var förhindrad på grund av en spärr. Det har medfört problem för anmälaren, såsom svårigheter i registrering av hans sjukskrivning, bokning av ultraljud med mera. SLSO instämde även att det kan finnas vissa patientsäkerhetsrisker för alla grupper som använder pappersjournal, bland andra den aktuella gruppen av gravida.

Dock framkom det även att spärren för manliga personnummer numera har hävts i den sista uppdateringen av båda datasystemen och att problemet ska vara åtgärdat och den nya versionen av systemen implementerad senast 31 mars 2017.

DO:s beslut

DO bedömer utifrån uppgifterna som framkommit under utredningen att anmälaren har utsatts för direkt diskriminering. Detta, eftersom hans uppgifter i samband med graviditeterna inte har kunnat registreras och behandlas i datasystemen.

DO noterar att SLSO har genomfört förändringar som innebär att spärren i datasystemen kommer att hävas för alla användare av datasystemen i landet.
I och med dessa åtgärder bedömer DO att denna fråga inom kort kommer att vara avhjälpt och att det inte längre finns någon risk för diskriminering av gravida män i detta hänseende. De kommer hädanefter att kunna registreras och graviditeterna hanteras i de aktuella datasystemen.

Därmed avslutar DO detta ärende.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021